• provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití lezeckého materiálu nebo materiálu nevhodného k lezení

  • VIP klient si je vědom, že prostory stěny Boulder My way využívá na vlastní nebezpečí

  • VIP klient nesmí přivést s sebou nikoho dalšího, kdo není registrovaným lezcem Boulder MyWay s.r.o.. Takovéto jednání bude posuzováno jako hrubé porušení pravidel.

  • VIP klient nesmí přijít do prostor stěny bez zapsání do rezervačního systému. Změny jen po předchozí domluvě. Takovéto jednání bude posuzováno jako hrubé porušení pravidel.

  • VIP Klient úspěšně absolvoval úvodní kurz „ lezu SÁM“ a je připraven lézt v době VIP hodin bez dozoru

  • VIP klient si je vědom, že je po celou dobu pod dozorem kamer

  • VIP klient potvrzuje, že mu bylo vysvětleno zacházení s bezpečnostním tlačítkem.

  • VIP klient souhlasí s neporušováním lezeckého řádu stěny Boulder My Way s.r.o.

  • Klient má zakázáno vytvářet si vlastní kopie klíčů od provozovny nebo je půjčovat jiné osobě.

  • K vypůjčenému materiálu se klient chová s nejvyšší opatrností, před použitím si jej důkladně prohlédne a případné poškození nahlásí a materiál vyřadí stranou.

  • Klient svým podpisem stvrzuje, že si je vědom výše uvedeného