Řád lezeckého kroužku

Dětský kroužek lezení – návštěvní řád
1. Výuka v kroužku lezení je rozdělena na dvě pololetí, tj. září – leden a únor – červen, stejně jako
školní rok. Kromě Vánočních svátků a velkých prázdnin kroužek probíhá neustále, není-li uvedeno jinak.
2. Zápis do kroužku v průběhu pololetí je možný po dohodě, v tomto případě nás kontaktujte
prostřednictvím e-mailu: info@bouldermyway.cz 
3. Do kroužku je možné se přihlašovat průběžně. Všem rodičům potvrdíme registraci dítěte do kroužku ještě před první hodinou. Kdo se dostaví na první
hodinu bez předchozího přihlášení (osobně, telefonicky, e-mailem), nebude mít zajištěnou
plnohodnotnou výuku, v horším případě se nebude moci hodiny zúčastnit.
4. Na první hodině obdržíte k vyplnění závaznou přihlášku na příslušný školní rok a zaplatíte kurzovné
na první pololetí. Přihlášku na druhé pololetí vyplňuje pouze nový účastník kroužku.
5. Nejpozději poslední týden v lednu každý z účastníků kroužku (nebo rodič) nahlásí, zda bude
kroužek navštěvovat i ve druhém pololetí a zaplatí, v tomto nebo následujícím týdnu, příslušnou
částku za druhé pololetí. Pokud dítě ani rodič neoznámí zájem pokračovat v návštěvách kroužku i ve
druhém pololetí, ani nezaplatí kurzovné včas, nebude s ním v dalších hodinách počítáno. Druhé
pololetí začíná první týden v únoru (není-li uvedeno jinak).
6. Potřebné lezecké vybavení: úvazek, sáček na magnézium, jistící pomůcky dětem půjčujeme a je v
ceně kroužku. Lezeckou obuv dětem doporučujeme zakoupit vlastní. Výběr vhodné obuvi lze
konzultovat s instruktorem. Pokud dítě lezeckou obuv nemá, je možné si ji při placení kroužku též
výhodněji předplatit.
7. Na kroužek je třeba se dostavit s přiměřenou časovou rezervou (15–20 minut), aby se děti stihly
převléknout a zapůjčit si potřebné vybavení.
8. Instruktor je oprávněn z důvodu bezpečnosti vyloučit dítě z probíhající lekce, v krajní variantě z
kroužku, pokud bude neukázněné, nezvladatelné, nespolupracující. Kompenzace kurzovného v
případě vyloučení z kroužku je možná po dohodě.
9. Rodiče nemohou zasahovat do průběhu lekcí lezení. Konzultace s instruktory jsou možné po
skončení lekce. V zájmu zdárného průběhu lekcí rodiče žádáme, aby se nezdržovali v prostoru lezecké
stěny, ale využili prostory určené k posezení a občerstvení.
10. Z bezpečnostních důvodů je nezbytně nutné, aby po ukončení každé lekce všechny děti opustily
prostor lezecké stěny.
11. Vyhrazujeme si právo kroužek z důvodu nenaplnění kapacit neotevřít.
12. Za nevyčerpané lekce nelze požadovat finanční kompenzaci. Náhrada lekce v jiný termín je možná
pouze po dohodě a dle volných kapacit.

13. S příchodem na lezecký kroužek, souhlasíte s pořizováním fotografií a jejich následný užitímpro propagaci provozovny Boulder My Way s.r.o.

Těšíme se na Vaši návštěvu.